Ag advokácia sa prirodzene hodí pre korešpondenta AAWH | Dave Bergmeier

Ag advokácia sa prirodzene hodí pre korešpondenta AAWH |  Dave Bergmeier

Jedna z korešpondentiek All Aboard Wheat Harvest z High Plains Journal vstúpila do inej oblasti, keď cestovala do New Yorku, aby absolvovala školenie od programu Partners in Advocacy Leadership programu American Farm Bureau.

Potreba obhajovať je veľa a poslov sú teraz potrební viac ako kedykoľvek predtým, keďže do tejto úlohy vstupuje Laura Haffner. Ona a jej manžel Ryan prevádzkujú High Plains Harvesting, Park, Kansas. Okrem cestovania a vzdelávacích modulov v rôznych častiach krajiny má Laura a ďalší v programe možnosť získať vzdelanie a precvičiť si zručnosti v oblasti advokácie.

.

Ag advokácia sa prirodzene hodí pre korešpondenta AAWH | Dave Bergmeier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *