PV – EDP financuje deväť projektov, ktoré podporujú prístup k energii v štyroch afrických krajinách

Energías Renovables

Celkové financovanie vo výške jedného milióna eur – garantované fondom A2E (Prístup k energii) – bude mať priamy vplyv na prioritné oblasti, akými sú zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a prístup k pitnej vode, pričom sa do nich zapojí viac ako milión priamych a nepriamych príjemcov.

Financovanie v rámci štvrtého vydania Fondu pre prístup k energii posilňuje stratégiu sociálneho vplyvu EDP v rozvíjajúcich sa ekonomikách a jej zameranie na zabezpečenie spravodlivého energetického prechodu. Teraz vybrané projekty budú prínosom pre takmer jeden milión ľudí v štyroch afrických krajinách.

Základom všetkých projektov vybraných v tomto štvrtom vydaní fondu A2E v celkovom počte 158 žiadostí je využitie decentralizovanej solárnej energie a technológií skladovania energie. Medzi týmito projektmi je napríklad systém solárnych kapsúl, ktoré zásobujú energiou pôrodnice, mikroelektrické siete na zásobovanie klinických postov, solárne systémy pre poľnohospodársku výrobu alebo chladiareň na miestnych trhoch.

Prostredníctvom tohto financovania EDP posilňuje svoju stratégiu sociálneho vplyvu a podporuje energetické začlenenie vo viac znevýhodnených územiach. V prípade Afriky, ktorá predstavuje približne 70 percent svetovej populácie bez prístupu k elektrickej energii, je táto podpora ďalším príspevkom k naplneniu potrieb dekarbonizácie, klimatických opatrení a prístupu k energii – to je v skutočnosti jedna z tém program COP27, konferencie OSN o klíme, ktorá sa koná v Egypte do 18. novembra.

„Prístup k elektrine je kľúčový pre zaistenie bezpečnosti a rozvoja každej komunity – a je to veľmi dôležitá otázka v mnohých odľahlých komunitách alebo v zraniteľnejších situáciách v subsaharskej Afrike,“ povedala Vera Pinto Pereira, členka výkonnej rady EDP, ktorá je zodpovedná za stratégiu globálneho sociálneho vplyvu skupiny. „Naším záväzkom, ktorý je teraz posilnený financovaním ďalších deviatich projektov, je naďalej prispievať k uľahčeniu tohto prístupu k čistej, bezpečnej a lacnej energii v týchto komunitách, a tak podporovať energetické začlenenie. Pozitívny vplyv, ktorý chce EDP mať, sa meria každým zo životov, ktoré touto podporou pomáhame zmeniť. Či už je to dieťa, ktoré sa teraz môže v noci učiť vo svojom dome, pretože má osvetlenie, lekár alebo zdravotná sestra, ktorí majú teraz núdzové vybavenie na pomoc pri pôrodoch a operáciách, alebo predavačka, ktorá dokáže svoje čerstvé produkty uchovať na trhu dlhšie, a tak zvýšiť ich rodinný príjem.”

Nigéria so štyrmi projektmi a Mozambik s tromi sú opäť krajinami s najväčším počtom návrhov vybraných v tomto štvrtom vydaní fondu A2E. Pokiaľ ide o Nigériu, vybranými promotérmi sú We Care Solar (energia pre pôrodnice), Konexa (elektrifikácia klinických pracovísk a priľahlých komunít), Reeddi (solárne kapsuly pre rodiny a malé podniky) a Optimal Greening Foundation (projekt pitnej vody a kanalizácie).

V Mozambiku boli vybranými subjektmi Asociácia Educafrica (elektrifikácia školského a komunitného vybavenia na rybárskom ostrove), ADPP Mozambique (chladiaci systém pre rybí trh) a Fundación Energia sin Fronteras (elektrifikácia farmy sirotinca). Fundación Cuerama s projektom elektrifikácie zariadení slúžiacich komunite je vybraným predkladateľom v Angole a aQysta Malawi so solárnym systémom na spracovanie poľnohospodárstva je vybraným projektom v Malawi.

Týmto štvrtým vydaním fondu A2E – fondu sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorý zdvojnásobil objem financií na 1 milión eur v roku 2022 – EDP pokračuje v programe začatom v roku 2018. V troch predchádzajúcich vydaniach fond už poskytol celkovo 1,5 miliónov eur na podporu 20 projektov v siedmich afrických krajinách (Angola, Malawi, Mozambik, Nigéria, Keňa, Rwanda a Tanzánia), ktoré prispeli k zlepšeniu života 80 000 ľudí a nepriamo viac ako miliónu. Pozitívny vplyv, ktorý je posilnený v tomto novom vydaní programu, z ktorého sa odhaduje priamy prospech pre viac ako 40 tisíc ľudí a nepriamo pre viac ako 900 tisíc ľudí v týchto územiach.

EDP ​​tak posilňuje svoj záväzok voči udržateľnosti planéty prostredníctvom šírenia obnoviteľných energií a boja proti chudobe a elektrickému vylúčeniu, ktoré stále ovplyvňujú životy miliónov ľudí, najmä v odľahlých vidieckych komunitách v rozvojových krajinách. Podpora týchto projektov je teda rozhodujúcim príspevkom k zabezpečeniu udržateľnejšej, inkluzívnejšej a spravodlivejšej budúcnosti v súlade s vlastnou ambíciou spoločnosti stať sa do roku 2030 úplne ekologickou.

Zhrnutie projektu Jeden po druhom

NIGERIA

Staráme sa o solárnu energiu

V krajine s jednou z najvyšších mier pôrodnej úmrtnosti na svete (19 percent), kde v dôsledku komplikácií v tehotenstve a pôrode zomiera približne 300 000 žien a jeden milión novorodencov, patrí podľa údajov WHO nigérijský systém neonatálnej zdravotnej starostlivosti medzi klobása na svete. We Care Solar verí, že energia môže zachrániť životy. Jej plánom je poskytnúť čistú energiu 60 primárnym zdravotným strediskám s pôrodnými sálami vybavenými solárnymi „kufríkmi“, ktoré zabezpečujú osvetlenie a prevádzku pohotovostnej zdravotníckej techniky – riešenie, ktoré by mohlo pomôcť zachrániť 32 000 matiek a bábätiek ročne.

Elektrina Konexa

Elektrická sieť v štáte Kaduna má obmedzené vidiecke pokrytie a nie je stabilná, pričom v elektrifikovaných oblastiach poskytuje v priemere len 3 – 4 hodiny elektriny denne. Poľnohospodárske komunity, ktoré sa nachádzajú kilometre od rozvodnej siete, nemajú spoľahlivý prístup k energii, čo núti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v noci pracovať so sviečkami a rodiny sa spoliehať na drevené uhlie a drevo doma. Konexa chce svojím projektom elektrifikovať päť centier primárnej zdravotnej starostlivosti a 375 domov v okolitých komunitách. Vďaka tomuto projektu viac ako 2 250 ľudí (vrátane 930 detí) prejde na čistú energiu, čím sa zníži ich vystavenie toxickým výparom a zlepší sa ich zdravotné služby.

Reeddi Technologies

Prístup k elektrickej energii je rozhodujúci pre sociálny a ekonomický rozvoj komunít v subsaharskej Afrike. To je prípad Nigérie, najľudnatejšej krajiny Afriky, kde približne 70 miliónov ľudí nemá prístup k energii a viac ako 50 miliónov, napriek tomu, že je pripojených k rozvodnej sieti, nemá viac ako štyri hodiny elektriny denne. Reeddi našiel riešenie distribúciou kapsúl – akési malé prenosné batérie – do 400 domácností a malých obchodov v štyroch komunitách. Toto čisté, cenovo dostupné a spoľahlivé energetické riešenie nielenže znižuje účty za energiu o viac ako 30 percent, ale tiež umožňuje zvýšiť príjem viac ako 70 lokálnym malým podnikom.

Nadácia Optimal Greening Foundation

Viac ako 58 miliónov ľudí v mestských oblastiach v Nigérii žije bez základnej hygieny – najmä v Lagose, kde má prístup k čistej vodovodnej vode len 10 percent populácie. Práve v tomto meste teraz táto nadácia vyvíja projekt hygieny a prístupu k čistej vode v ostrovnej komunite (AGALA), 30 minút loďou od Lagosu. S 221 domácnosťami (asi 1100 ľudí) bude táto komunita profitovať z implementácie systému úpravy vody a ďalších zariadení poháňaných solárnou energiou. Cieľom je posilniť postavenie členov komunity vytvorením minimálne 25 pracovných miest pre mládež a ženy, ktoré budú po realizácii projektu vyškolené na prevádzku, správu a zabezpečenie týchto zariadení.

MOÇAMBIQUE

Združenie Educafrica

Na ostrove Mbenguelene žije 160 rodín izolovane a bez elektriny, pričom k dispozícii je len jedna prepravná loď. V tejto komunite, ktorá žije z rybolovu a poľnohospodárstva, sa pod hadicami učí 80 detí a je tu vysoká absencia učiteľov z dôvodu, že počas školského roka nemajú kde bývať. Educafrica chce túto realitu zmeniť tým, že do nových školských zariadení a učiteľského domu, ktorý začala stavať, poskytne čistú energiu, umožní žiakom skvalitniť si vzdelanie a učiteľom dôstojné podmienky na život, s osvetlením v dome, vodnou pumpou resp. chladnička. Obyvateľstvo bude mať navyše k dispozícii čln s elektromotorom, ktorý im umožní rýchlejšie a jednoduchšie prepravovať ľudí a tovar.

ADPP Mozambik

Rybolovná činnosť v regióne Cahora Bassa má významný sociálny vplyv na viac ako 10 300 ľudí, pretože prispieva k potravinovej bezpečnosti, zamestnanosti a rodinným príjmom. Rybári však majú obmedzený prístup k špecializovanému vybaveniu a trhom a nie sú pripravení podieľať sa na modeloch riadenia. Okrem toho je počet trhovej infraštruktúry obmedzený a objem predaja je veľmi malý. Ako to zmeniť? Prvým krokom je vybavenie rybárov chladiacimi a mraziacimi strojmi na solárny pohon. Projekt tiež poskytne solárny energetický systém a vybavenie pre rybí trh. Táto zmena podporuje nové podnikateľské zmýšľanie medzi rybármi a jej cieľom je pomôcť zvýšiť príjem a odolnosť rybárov voči vplyvom zmeny klímy.

Fundacion Energia sin Fronteras

Ako správca 500 hektárov poľnohospodárskej pôdy poskytuje Casa do Gaiato deťom zdroj potravy pre zeleninu (kukurica, zemiaky, cibuľa, cesnak, paradajky, paprika, kapusta) a mäso (kurčatá, ošípané, teľatá atď.). mladých ľudí na panstve, ako aj pre 165 žien a ich rodín, ktoré žijú v okolí farmy známej ako Fazenda. Pre zníženie vysokých nákladov na elektrickú energiu, ako aj výpadky dodávok a elimináciu používania znečisťujúcich palív, ako je nafta, bude na poľnohospodárskom areáli tohto detského domova a v škole inštalovaný fotovoltaický solárny systém a ďalší skladovací systém. bude mať teraz udržateľné a spoľahlivé dodávky energie za dostupné ceny.

ANGOLA

Fundacao Cuerama

V srdci provincie Kwanza Sul trpí komunita Cuerama izoláciou, chýbajúcimi cestami do okolitých dedín a prístupom k telekomunikačnej sieti. Zvrátenie tohto scenára sa stalo prioritou pre nadáciu Cuerama Foundation od roku 2015. V záujme poskytovania lepších služieb komunita poskytne čistú energiu novým zariadeniam, ako je zdravotné stredisko (na chladenie vakcín, diagnostické vybavenie), základná škola a škola. jedáleň (konzervovanie potravín), okrem iných zásahov. Z tohto projektu bude profitovať okolo 5000 ľudí, čím sa rozšíria aj možnosti práce so strojmi a elektrickými zariadeniami v stolárstve, šití, košikárstve, hrnčiarstve, poľnohospodárstve a remeselnej výrobe mydla.

MALÁUI

aQysta Malawi

Ročný poľnohospodársky príjem 15 miliónov ľudí v Malawi (80 % celkovej populácie), ktorí sú živobytí závislí od poľnohospodárstva, je extrémne nízky. S obmedzenou úrodou počas celého roka a s ťažkosťami o to, aby sa čerstvé produkty rýchlo dostali na trhy, sú títo farmári nútení akceptovať nízke ceny, ktoré im ponúkajú, a tak ich finančná situácia zostáva kriticky krehká. Vďaka tomuto projektu, ktorý využíva slnečnú energiu v poľnohospodárskej fáze po zbere úrody, bude mať približne 1 000 farmárov prístup k technológiám ochrany a spracovania poháňaných obnoviteľnou energiou a budú vyškolení v správnej poľnohospodárskej praxi, aby splnili požiadavky kupujúcich. To by mohlo predstavovať 200 % nárast ich príjmov, ale aj relevantný krok pri riešení iných problémov, ako je napríklad kŕmenie detí v Malawi – napríklad jednou zo spracovaných plodín sú arašidy, využívané partnerskou organizáciou pri liečbe detí s pod. nutričné ​​problémy.

Ďalšie informácie:

EDP ​​​​Obnoviteľné zdroje (EDPR)

.

PV – EDP financuje deväť projektov, ktoré podporujú prístup k energii v štyroch afrických krajinách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *