Joe a Christy Tomandlovci získali cenu WI Leopolda za ochranu prírody

Joe a Christy z Medfordu mali plán ochrany pred prvým dňom farmárčenia.

Joe a Christy Tomandl z Medfordu boli vybraní ako príjemcovia ceny Wisconsin Leopold Conservation Award za rok 2022.

Ocenenie udelené na počesť renomovaného ochrancu prírody Alda Leopolda oceňuje farmárov a vlastníkov lesných pozemkov, ktorí inšpirujú ostatných svojou oddanosťou k pôde, vodám a manažmentu biotopov voľne žijúcich živočíchov na súkromnej pracovnej pôde.

Poľnohospodárstvo a vzdelávanie idú pre Joea a Christy Tomandlovcov ruka v ruke; tak aj pastva a chov dojníc.

Joe a Christy vyrastali na mliečnych farmách a potom sa stretli na vysokej škole a študovali, aby sa stali učiteľmi. Stredoškolákov a stredoškolákov učili poľnohospodárstvo, kým si začali plniť svoje sny o vlastnej mliečnej farme. Kúpili 40 kráv a 80 akrov neďaleko Joeovho rodného mesta Medford, keď čakali svoje prvé dieťa.

Joe vyrastal na mliečnej farme, kde sa pásol dobytok. Cítil, že pastva má pre začínajúceho chovateľa dojníc najväčší zmysel z ekonomického aj environmentálneho hľadiska.

Joe a Christy Tomandlovci získali cenu WI Leopolda za ochranu prírody

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *