Trh so softvérom na správu poľnohospodárskych podnikov by mal prekonať svojich technologických kolegov: EFC Systems, Deere & Co, FarmerEdge

comtex tracking

Global Farm Management Software Market Size, Status and Forecast 2029 je najnovšia výskumná štúdia vydaná spoločnosťou HTF MI, ktorá hodnotí analýzu trhových rizík, zvýrazňuje príležitosti a využíva strategickú a taktickú podporu pri rozhodovaní. Správa poskytuje informácie o trhových trendoch a vývoji, hnacích silách rastu, technológiách a meniacej sa investičnej štruktúre globálneho trhu so softvérom na správu poľnohospodárskych podnikov. Niektorí z kľúčových hráčov profilovaných v štúdii sú SST Development Group, EFC Systems, Deere & Co, Granular, FarmerEdge, AgJunction, The Climate Corp, Iteris, Trimble Navigation Ltd, Agrivi Ltd & New Science Technologies.

Získajte bezplatný prístup k vzorovej správe @ https://www.htfmarketreport.com/sample-report/4179057-global-farm-management-software-market-3

Prehľad trhu so softvérom na správu farmy:

Štúdia poskytuje podrobný výhľad nevyhnutný na udržanie aktuálnych poznatkov o trhu segmentovaných podľa chovu dobytka a plodín, údržby a podpory a spravovaných služieb a viac ako 18 krajín po celom svete spolu s prehľadmi o nových a veľkých hráčoch. Ak chcete analyzovať rôzne spoločnosti zapojené do odvetvia Farm Management Software podľa vášho cieľového cieľa alebo geografie, ponúkame prispôsobenie podľa vašich požiadaviek.

Trh so softvérom na správu farmy: Analýza dopytu a vyhliadky príležitostí na rok 2028

Výskumná štúdia Farm Management Software definuje veľkosť trhu rôznych segmentov a krajín podľa historických rokov a predpovedá hodnoty na nasledujúcich 6 rokov. Správa je zostavená tak, aby obsahovala kvalitatívne a kvantitatívne prvky odvetvia softvéru na správu poľnohospodárskych podnikov vrátane podielu na trhu, veľkosti trhu (hodnota a objem 2017 – 2021 a prognóza do roku 2027), ktoré obdivujú každú dotknutú krajinu na konkurenčnom trhu. Štúdia sa ďalej zaoberá a poskytuje hĺbkové štatistiky o kľúčových prvkoch softvéru na správu poľnohospodárskych podnikov, ktorý zahŕňa hnacie a obmedzujúce faktory, ktoré pomáhajú odhadnúť vyhliadky budúceho rastu trhu.

Segmenty a podsekcie trhu Farm Management Software sú zobrazené nižšie:

Štúdia je rozdelená podľa nasledujúceho typu produktu/služby: Údržba a podpora a spravované služby

Hlavné odvetvia použitia/koncových používateľov sú nasledovné: Chov hospodárskych zvierat a pestovanie plodín

Niektorí z kľúčových hráčov zapojených do trhu sú: SST Development Group, EFC Systems, Deere & Co, Granular, FarmerEdge, AgJunction, The Climate Corp, Iteris, Trimble Navigation Ltd, Agrivi Ltd & New Science Technologies

Požiadajte o prispôsobenie v správe @ https://www.htfmarketreport.com/enquiry-before-buy/4179057-global-farm-management-software-market-3

Dôležité roky posudzované v štúdii Farm Management Software:
Historický rok – 2017-2021; Základný rok – 2021; Predpovedané obdobie** – 2022 až 2028 [** unless otherwise stated]

Ak sa rozhodnete pre globálnu verziu Farm Management Software Market; potom bude zahrnutá nižšie uvedená analýza krajiny:
– Severná Amerika (USA, Kanada a Mexiko)
– Európa (Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Taliansko, severské štáty, Španielsko, Švajčiarsko a zvyšok Európy)
– Ázia a Tichomorie (Čína, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Južná Kórea, India, juhovýchodná Ázia a zvyšok APAC)
– Južná Amerika (Brazília, Argentína, Čile, Kolumbia, zvyšok krajín atď.)
– Blízky východ a Afrika (Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Izrael, Egypt, Turecko, Nigéria, Južná Afrika, zvyšok MEA)

Kúpiť správu o výskume softvéru na správu farmy @ https://www.htfmarketreport.com/buy-now?format=1&report=4179057

Kľúčové otázky zodpovedané touto štúdiou
1) Čo robí Farm Management Software Market realizovateľným pre dlhodobé investície?
2) Poznáte oblasti hodnotového reťazca, kde môžu hráči vytvárať hodnoty?
3) Územie, ktoré môže zaznamenať prudký nárast CAGR & YOY rastu?
4) Ktorý geografický región by mal lepší dopyt po produktoch/službách?
5) Akú príležitosť by nové územie ponúklo etablovaným a novým subjektom na trhu so softvérom na správu farmy?
6) Analýza strany rizika spojená s poskytovateľmi služieb?
7) Ako ovplyvňujú faktory, ktoré poháňajú dopyt po softvéri na správu farmy v najbližších rokoch?
8) Aká je analýza vplyvu rôznych faktorov na rast trhu globálneho softvéru na správu farmy?
9) Aké stratégie veľkých hráčov im pomáhajú získať podiel na vyspelom trhu?
10) Ako technológia a inovácia zameraná na zákazníka prinášajú veľkú zmenu na trhu so softvérom na správu poľnohospodárskych podnikov?

Prezrite si zhrnutie a úplný obsah @ https://www.htfmarketreport.com/reports/4179057-global-farm-management-software-market-3

Existuje 15 kapitol na zobrazenie globálneho trhu so softvérom na správu fariem
Kapitola 1, Prehľad popisuje definíciu, špecifikácie a klasifikáciu globálneho trhu so softvérom na riadenie farmy, aplikácie [Livestock Farming & Crop Farming]segment trhu podľa typov , údržba a podpora a spravované služby;
Kapitola 2, cieľ štúdie.
Kapitola 3, Metodológia výskumu, opatrenia, predpoklady a analytické nástroje
Kapitoly 4 a 5, Globálny softvér na správu farmy Analýza trendov trhu, Ovládače, Výzvy správania spotrebiteľov, Marketingové kanály, Analýza hodnotového reťazca
Kapitoly 6 a 7 ukazujú analýzu trhu so softvérom na správu farmy, analýzu segmentácie, charakteristiky;
Kapitoly 8 a 9 uvádzajú päť síl (vyjednávacia sila nákupcov/dodávateľov), hrozby pre nových účastníkov a podmienky na trhu;
Kapitoly 10 a 11 ukazujú analýzu podľa regionálnej segmentácie [United States, EU, Japan, China, India & Southeast Asia], porovnanie, vedúce krajiny a príležitosti; Správanie zákazníka
Kapitola 12 identifikuje hlavný rozhodovací rámec zhromaždený odborníkmi z odvetvia a tvorcami strategických rozhodnutí;
Kapitoly 13 a 14 sú o konkurenčnom prostredí (klasifikácia a trhové hodnotenie)
Kapitola 15 sa zaoberá predajným kanálom Global Farm Management Software Market, zisteniami výskumu, záverom, dodatkom a zdrojom údajov.

Ďakujeme za prejavený záujem o publikáciu Farm Management Software Industry Research; môžete tiež získať jednotlivé sekcie po kapitolách alebo verzie prehľadov pre jednotlivé oblasti, ako sú Severná Amerika, LATAM, Spojené štáty americké, GCC, juhovýchodná Ázia, Európa, APAC, Spojené kráľovstvo, India alebo Čína atď.

O autorovi:
HTF Market Intelligence Consulting má jedinečnú pozíciu na to, aby posilnila a inšpirovala výskumnými a poradenskými službami, aby posilnila podniky s rastovými stratégiami tým, že ponúka služby s mimoriadnou hĺbkou a šírkou myšlienkového vedenia, výskumu, nástrojov, udalostí a skúseností, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní.

Kontaktuj nás :
Craig Francis (manažér PR a marketingu)
HTF Market Intelligence Consulting Private Limited
Telefón: +1 (434) 299-0043
[email protected]
Spojte sa s nami na LinkedIn | Facebook | Twitter

COMTEX_417927957/2808/2022-11-02T09:44:41

Trh so softvérom na správu poľnohospodárskych podnikov by mal prekonať svojich technologických kolegov: EFC Systems, Deere & Co, FarmerEdge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *