Hromadná úmrtnosť tilapie hlásená vo Viktóriinom jazere

Hromadná úmrtnosť tilapie hlásená vo Viktóriinom jazere
Farmári tilapie na kenskej strane Viktóriinho jazera hlásili rozsiahle prípady úmrtnosti

Úmrtnosť začala v septembri a pokračovala do novembra, najmä v okrese Kisumu v Keni
© Paul Cage Fish Farmers Group

Hromadná úmrtnosť tilapie hlásená vo Viktóriinom jazere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *