Poľnohospodárstvo významným spôsobom prispieva k ekonomike okresu Wayne

Poľnohospodári z okresu Wayne a iní sa nedávno stretli, aby prediskutovali poľnohospodárske problémy a prediskutovali riešenia na zastavenie straty poľnohospodárskej pôdy.

Približne 25 členov Agricultural Success Group a komisárov okresu Wayne sa nedávno zišlo v administratívnej budove vo Wooster, aby prediskutovali budúcnosť miestnej poľnohospodárskej pôdy.

Fieldingová otázka bola Julia Freedgoodová z American Farmland Trust (AFT) vo Washingtone, DC

“Nemám tabuľu Ouija ani nič, čo by hovorilo o budúcnosti farmárčenia v Amerike, ale sú tu dve konkurenčné sily,” povedal Freedgood. „Jedným z nich je, že poľnohospodárstvo sa čoraz viac koncentruje a konsoliduje. Väčšie a väčšie farmy ovládajú viac bohatstva v poľnohospodárstve. Na druhej strane je tu obrovský dopyt po diferencovanom poľnohospodárstve.“

Freegood vysvetlil, že 90 % fariem sa považuje za malé až stredne veľké. Keďže cena poľnohospodárskej pôdy je na historickom maxime, farmári majú ekonomickú motiváciu predávať svoju pôdu – najmä ak ďalšia generácia nemá záujem o prevzatie prevádzky.

Poľnohospodárstvo významným spôsobom prispieva k ekonomike okresu Wayne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *