Odhaduje sa, že Combine Harvester Market dosiahne 12,7 miliardy USD

Combine Harvester Market 2022

Combine Harvester Market 2022

Combine Harvester Market 2022

Očakáva sa, že globálny trh s kombajnom dosiahne do konca prognózovaného obdobia niečo cez 12,7 miliardy USD, pričom za obdobie rokov 2018 až 2026 zaznamená CAGR 3,8 %.

Očakáva sa, že sa vybudujú pevnejšie základy pre expanziu globálneho trhu s kombajnmi, a to vďaka faktorom, ako je zlepšenie vzdelávania a informovanosti, vládou podporované programy na nákup poľnohospodárskych zariadení, prechod od manuálnej k mechanizovanej práci a rastúca populácia.

Žiadosť o bezplatnú vzorovú kópiu tejto sprá[email protected] https://www.persistencemarketresearch.com/samples/20209

Persistence Market Research (PMR) prináša kľúčové poznatky o globálnom trhu s kombajnmi vo svojej novej správe s názvom „Trh kombajnov: Globálna priemyselná analýza 2013 – 2017 a prognóza 2018 – 2026“. Dlhodobý výhľad na globálnom trhu s kombajnom zostane pozitívny, pričom sa očakáva, že trhová hodnota kombajnov sa počas prognózovaného obdobia zvýši na CAGR 3,8 %. Podľa zdrojov sa očakáva, že segment s vlastným pohonom zaznamená počas prognózovaného obdobia zdravý rast, predovšetkým v dôsledku rastúceho prijímania veľkých kombajnov.

Trh kombajnov je trh, kde si môžu poľnohospodári kúpiť kombajny. Trh ponúka množstvo rôznych kombajnov od rôznych značiek. Poľnohospodári si môžu otestovať jazdu na kombajnoch a vyskúšať si ich ešte pred kúpou. Ku kombajnom je možné dokúpiť aj rôzne prídavné zariadenia. Trh je otvorený každý deň v týždni.

Firemné profily-

• Deere & Company
• Kubota Corporation
• Mahindra & Mahindra Limited
• CLAAS KGaA mbH
• Skupina KS
• YANMAR Co., Ltd.
• Preet Group
• SDF SpA
• Hind Agro Industries
• Tractors and Farm Equipment Limited a ďalšie

Pokiaľ ide o objem, očakáva sa, že Čína bude do konca roka 2018 predstavovať takmer polovicu celkového podielu na globálnom trhu s kombajnom a očakáva sa, že si zachová svoju pozíciu na trhu kombajnov počas prognózovaného obdobia.

Získajte úplný prístup k tejto správe a získajte zľavu až 20 %@https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/20209

Globálny trh kombajnov: Dynamika

V dôsledku prechodu poľnohospodárskych činností zo zvieracej alebo ručne ovládanej práce na profesionálnu sa predpokladá výrazný nárast potreby poľnohospodárskej techniky. Pozornosť farmárov sa odvracia od automatizácie a investičnej sily smerom k vládnym snahám, zvyšujúcej sa miere urbanizácie a potrebe úspory času. Očakáva sa, že globálny trh s kombajnmi bude ťažiť z rastúceho dopytu po poľnohospodárskej technike, čo by malo zvýšiť dopyt po kombajnoch.

Viaceré programy vlád poskytujú rozsiahlu podporu farmárom pri nákupe poľnohospodárskeho vybavenia, a tak podporujú podnikanie v agropodnikaní tým, že pomáhajú chudobným farmárom pri nákupe drahších strojov. Očakáva sa, že to zvýši predaj kombajnov počas prognózovaného obdobia.

Vysoké úrokové sadzby v niektorých krajinách, ako napríklad v Brazílii, môžu obmedziť schopnosť poľnohospodárov nakupovať poľnohospodárske vybavenie. Produkty predávané/dovážané v krajinách EÚ musia spĺňať rozsiahle regulačné režimy EÚ. Produkty musia byť v súlade s nariadeniami EÚ, ako sú REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií), WEE (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení) a RoHS (smernica o obmedzení nebezpečných látok). To sa zase odhaduje na obmedzenie rastu globálneho trhu s kombajnmi počas prognózovaného obdobia.

Odhaduje sa, že kľúčovými faktormi obmedzujúcimi rast trhu s kombajnmi počas prognózovaného obdobia sú vysoká závislosť od dažďa pri zavlažovaní a nízka výmena zariadení.

Žiadosť o metodoló[email protected] https://www.persistencemarketresearch.com/methodology/20209

Globálny trh s kombajnom: Prognóza

Štatistiky trhu s kombajnom naznačujú, že segment s vlastným pohonom bude počas prognózovaného obdobia naďalej dominovať na trhu kombajnov.

Na základe šírky rezu sa trh líši od regiónu k regiónu. Dopyt po malých kombajnoch je výrazne vyšší v krajinách ako Čína a India, zatiaľ čo dopyt po veľkých kombajnoch je vyšší v regiónoch vrátane Severnej Ameriky a Európy.

Zistilo sa, že trh s kombajnom v Latinskej Amerike je regiónom s vysokou hodnotou a ďalej sa očakáva, že bude dominovať z hľadiska predaja počas prognózovaného obdobia. Očakáva sa však, že juhovýchodná Ázia a Tichomorie budú počas prognózovaného obdobia rásť nadpriemerným tempom rastu na globálnom trhu Combine Harvester.

Žiadam vás, aby ste si prečítali viac –

Trh so systémom mechanického odmínovania – https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/mechanical-mine-clearance-system-market.asp

O nás: –

Persistence Market Research (PMR), ako výskumná organizácia tretej strany, funguje prostredníctvom exkluzívneho spojenia prieskumu trhu a analýzy údajov s cieľom pomôcť podnikom jazdiť vysoko, bez ohľadu na turbulencie, ktorým čelia v dôsledku finančných/prírodných problémov.

Kontaktuj nás:

Perzistentný prieskum trhu
Adresa – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Spojené štáty
US Ph. – +1-646-568-7751
USA-Kanada bezplatne – +1 800-961-0353
Predaj – [email protected]

Toto vydanie bolo publikované na openPR.

.

Odhaduje sa, že Combine Harvester Market dosiahne 12,7 miliardy USD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *