Prečo menej môže byť viac pre ázijské krevetové farmy

Prečo menej môže byť viac pre ázijské krevetové farmy
Krevetová farma v Thajsku

Prehodnotenie hustôt chovu a biologickej bezpečnosti by mohlo pomôcť ázijským krevetovým farmám znovu získať svoje miesto na globálnom trhu

© FAI Farms

Prečo menej môže byť viac pre ázijské krevetové farmy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *