Blog Sujit Patel

Ako IoT a AI pomáhajú farmárom zvládnuť ich pôdu a zvýšiť produkciu a príjmy?

Poľnohospodársky sektor v Indii prechádza masívnou reformou s cieľom uživiť rastúcu populáciu a produkovať viac výnosov z obmedzených zdrojov. podľa a správa Svetová banka, zverejnená v roku 2007, za posledné tri desaťročia zaznamenalo toto odvetvie nárast výroby a zohralo významnú úlohu pri znižovaní chudoby na vidieku. Okrem toho sa predpokladá, že tento sektor bude ďalej […]