chemikálie

Pavilón hraníc odolnosti nabáda prehodnotiť budúce paradigmy | Novinky | Centrum znalostí SDG

Resilience Frontiers – „jedinečný a bezprecedentný“ ekosystém OSN, ktorý bol založený v snahe posunúť svetové kolektívne myslenie smerom k spravodlivejšej, spravodlivejšej a žiadúcej budúcnosti, kde sa prírode a ľudstvu darí vo vzájomnej harmónii – usporiadali sériu podujatí počas konferencie o klimatických zmenách v Sharm El-Sheikh (UNFCCC COP 27). Podujatia poukázali na osem ciest zmeny v […]

Aké sú účinky znečistenia z poľnohospodárstva? Envirotech online

Poľnohospodárstvo ako priemysel je absolútne kľúčové pre prežitie ľudskej rasy. Farmári a výrobcovia, ktorí majú denne nakŕmiť miliardy úst, sa obrátili na vedu a technológiu, aby optimalizovali svoje operácie a zvýšili výnosy plodín. Aj keď tieto techniky zaznamenali obrovské úspechy, prišli s rôznymi príčinami, typmi a účinkami kontaminácie, čo si vyžiadalo vysokú environmentálnu cenu. Tu […]