HLÍDKA HODÍN

Nová aplikácia na správu kŕdľov debutuje na Fieldays

Britská softvérová spoločnosť na správu fariem Herdwatch uvádza na trh svoju ocenenú aplikáciu Flockwatch vo Fieldays, ktorá slúži novozélandskému ovčiemu priemyslu. Flockwatch, ktorý používa viac ako 18 000 fariem v Spojenom kráľovstve a Írsku, umožňuje chovateľom oviec spravovať svoje stádo v jednoduchej a ľahko použiteľnej aplikácii, čím sa znižuje papierovanie a umožňuje sa lepšie rozhodovanie […]