hospodárskych zvierat

Klimatická konferencia v Egypte vyvoláva problémy

Poľnohospodárstvo zohralo významnú úlohu na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov, kde široká škála spoločností, skupín a vlád diskutovala o otázkach od náhrad za škody spôsobené klimatickými zmenami až po spôsoby, akými hospodárske zvieratá prispievajú k tomuto problému a ako by ho mohli zmierniť. Pre USDA to bola príležitosť predviesť 368 miliárd dolárov v oblasti klimatických […]