hospodárstva

Obchodné kluby pomáhajú propagovať, spájajú všetky časti ag priemyslu

Poznámka redaktora: Toto je časť mesačného seriálu, ktorý sa zameriava na menej známe farmárske skupiny a vidiecke organizácie na Stredozápade. St. Louis a Kansas City, ktoré sa nachádzajú v srdci produktívnej poľnohospodárskej pôdy, bohatej na poľnohospodársku históriu a sú domovom mnohých organizácií a firiem, sú dva piliere poľnohospodárstva Heartland. Louis Agribusiness Club a Agricultural Business […]