ktoré podporujú prístup k energii v štyroch afrických krajinách

PV – EDP financuje deväť projektov, ktoré podporujú prístup k energii v štyroch afrických krajinách

Celkové financovanie vo výške jedného milióna eur – garantované fondom A2E (Prístup k energii) – bude mať priamy vplyv na prioritné oblasti, akými sú zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a prístup k pitnej vode, pričom sa do nich zapojí viac ako milión priamych a nepriamych príjemcov. Financovanie v rámci štvrtého vydania Fondu pre prístup k energii posilňuje […]