malý biznis

Veľká mrkva je základom komunity v gréckom meste od roku 1983

Nie sú to len rady organického, zdravého a lokálne baleného tovaru, ktoré oddeľuje veľkú mrkvu od priemerného obchodníka s potravinami. Alebo oblasť s objemným jedlom plná 40 rôznych druhov múky, ako sú tie zo zeleného banánu a quinoa. Nie je to len neďaleká „celostná lekáreň“ s množstvom doplnkov, produktov starostlivosti o telo a homeopatických liekov. […]

Montana Family Farms: miestne ženy prispievajú k chrbtici ekonomiky | Správy

Montana – V roku 2017 sčítanie poľnohospodárov uvádzalo, že 36 % výrobcov v Spojených štátoch tvorili ženy. O dva roky neskôr Agribusiness HR Review ukázal, že viac ako šesťdesiat percent opýtaných spoločností vykazuje výrazný nárast počtu žien v pracovnej sile so známkami pokračujúceho rastu. Iné typy podnikov, ako sú včelíny, reštaurácie a ďalšie miestne obchody, […]