Národné poľné dni

Sme s digitálom odsúdení na zánik?

STANOVISKO: Keďže poľnohospodárstvo pokračuje vo svojom pochode do digitálneho veku – kde sú farmári, výbehy, stroje a vstupy navzájom prepojené – musíme si klásť otázku, či by jednotlivec alebo organizácia mohla spôsobiť zmätok, ak by sa nabúrali do operačných systémov. Hacker na nedávnej konferencii v Las Vegas preukázal svoju schopnosť dostať videohru Doom z roku […]