Nespresso

Nespresso vyrába kompostovateľné kávové kapsuly na báze papiera

Nespressopo troch rokoch výskumu a vývoja predstavila nový rad domácich kompostovateľných kávových kapsúl na papierovej báze. Spoločnosť to vysvetlila dopyt spotrebiteľov po kompostovateľných obaloch sa zvyšuje a odhadom 45 % Francúzov v súčasnosti doma kompostuje jeden alebo viac druhov biologického odpadu. Ako taká chce zvýšiť povedomie spotrebiteľov o tom, ako kompostovať svoje kapsuly, […]