obmedziť

Zlepšenie poľnohospodárskych postupov na obmedzenie smogu | Politická ekonomika

ľudia v Lahore a susedných oblastiach sa pravidelne pripravujú na to, čo sa stalo známym ako smogová sezóna. K tomuto typickému zimnému znečisteniu prispieva mnoho faktorov. Spaľovanie ryžovej slamy je obzvlášť závažným problémom v oblastiach okolo Lahore. Medzi zberom ryže a výsevom pšenice je málo času. Takže keď je čas vyčistiť ryžovú slamu zo svojich […]