Paňdžáb pálenie strniska

Pandžáb sa otočil: Žiadna akcia proti farmárom pri požiaroch | Najnovšie správy Dillí

Pandžábska vláda uviedla, že nezasiahne proti farmárom, ktorí túto sezónu podpália svoje ryžové polia, čím zruší kľúčovú sankciu uloženú na potlačenie strnisk v agrárnom štáte, ktoré vedú k masívnemu nárastu znečistenia v hlavnom meste počas zimnej žatvy, keď sa to podlomilo pod tlakom kultivujúcich, ktorí protestovali proti trestu. Podľa oznámenia, ktoré vo štvrtok večer vydal […]

Čo sa deje v pandžábskom riadení strniska

Napriek tomu, že vláda Pandžábu poskytla dotované stroje v hodnote 1,05 000 000 tisíc v rámci schémy hospodárenia so zvyškami plodín (CRM) ústrednej vlády na spravovanie strniska pomocou in-situ (zapracovanie strniska do pôdy) a ex-situ (v niektorých prípadoch používanie strniska). priemysel alebo na iné účely) metódami, štát hlási okolo 2 000 prípadov vypaľovania strniska denne […]