Pandžábské strnisko

Čo sa deje v pandžábskom riadení strniska

Napriek tomu, že vláda Pandžábu poskytla dotované stroje v hodnote 1,05 000 000 tisíc v rámci schémy hospodárenia so zvyškami plodín (CRM) ústrednej vlády na spravovanie strniska pomocou in-situ (zapracovanie strniska do pôdy) a ex-situ (v niektorých prípadoch používanie strniska). priemysel alebo na iné účely) metódami, štát hlási okolo 2 000 prípadov vypaľovania strniska denne […]