produktu

Udržateľnosť sa zameriava na Empower Wellness Cafe | Správy

Natasha Walters od samého začiatku premýšľala o udržateľnosti ako o obchodnej praxi natoľko, že svoj biznis takmer pomenovala Recycle Yoga. „Dostal som nejaké obchodné rady, že to možno nebolo dobré meno,“ povedal majiteľ Bodyworks Studio + Empower Wellness Café, 213 S. 3rd St. Názov sa mohol zmeniť, ale myšlienka udržateľnosti Walters nikdy neopustila. Podnikla kroky, […]

Montana Family Farms: miestne ženy prispievajú k chrbtici ekonomiky | Správy

Montana – V roku 2017 sčítanie poľnohospodárov uvádzalo, že 36 % výrobcov v Spojených štátoch tvorili ženy. O dva roky neskôr Agribusiness HR Review ukázal, že viac ako šesťdesiat percent opýtaných spoločností vykazuje výrazný nárast počtu žien v pracovnej sile so známkami pokračujúceho rastu. Iné typy podnikov, ako sú včelíny, reštaurácie a ďalšie miestne obchody, […]