regeneratívne poľnohospodárstvo

Groundtruthing Climate-Smart Grasslands | | vedy o plodinách a pôde

Vo východnej časti územia Spojených štátov amerických Tall Fescue Belt pokrývajú trávnaté porasty 50 miliónov akrov, vrátane zhruba jeden a pol milióna akrov v Severnej Karolíne. Tieto trávne porasty podporujú takmer 40 percent operácií s chovom kráv a teliat v USA a predstavujú významnú príležitosť na akumuláciu a ukladanie uhlíka hlbšie v pôdnom profile ako […]

Na COP27 hlasná výzva na rozšírenie regeneratívneho poľnohospodárstva

Poľnohospodárstvo, potraviny a využívanie pôdy sú najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov na svete a sú zodpovedné za 25 až 33 percent globálnych emisií. Poľnohospodárske podniky a investori čoraz viac hľadajú regeneratívne poľnohospodárske postupy na zmiernenie emisií v sektore. Regeneratívne poľnohospodárstvo môže zlepšiť ekosystémy, zdravie pôdy, kvalitu vody a možno aj sekvestráciu uhlíka. Na konferencii COP27 […]