reklama

Veľkosť trhu digitálneho poľnohospodárstva, podiel a analýza podľa produktu,

Podľa prieskumu trhu SPER sa trh s digitálnym poľnohospodárstvom skladá zo spoločností, samostatných vlastníkov a partnerstiev, ktoré predávajú tovary a služby digitálneho poľnohospodárstva. Tieto tovary a služby sa používajú na zvýšenie poľnohospodárskej produktivity, zníženie nákladov, zastavenie erózie pôdy, používanie menšieho množstva chemikálií pri pestovaní plodín a na podporu efektívneho a efektívneho hospodárenia s vodou. Pojem […]

Veľkosť trhu s automatickými kŕmnymi strojmi pre akvakultúru,

Aktualizovaná správa – Trh s automatickými kŕmnymi strojmi pre akvakultúru Najnovšia analýza trhu s automatickými kŕmnymi strojmi pre akvakultúru – 2023-2030 Správa s názvom Trh s automatickými kŕmnymi strojmi pre akvakultúru predstavuje hĺbkovú analýzu celkového trhu s automatickými kŕmnymi strojmi pre akvakultúru z hľadiska veľkosti trhu, segmentácie pre poskytovateľov automatických kŕmnych strojov pre akvakultúru, koncových […]

Prognózy rastu trhu s krmivami pre zvieratá

Podľa najnovšej správy Precision Business Insights (PBI) bola veľkosť globálneho trhu s liečivami pre zvieratá v roku 2021 ocenená na 16 132,4 milióna a očakáva sa, že do roku 2028 dosiahne 23 157,8 milióna pri CAGR 5,3 % počas prognózovaného obdobia 2022 až 2028. aditíva sú rozdelené do kategórií podľa ich druhu (A, B alebo […]

Globálna veľkosť trhu so softvérom na správu farmy, podiel,

Globálny trh so softvérom na správu farmy Prehľad trhu Táto výskumná správa s názvom „Veľkosť trhu, podiel, konkurencieschopnosť, aktuálne trendy v odvetví do roku 2022 – 2028, globálny softvér na správu poľnohospodárskych podnikov“ bola pridaná do širokej online databázy spravovanej spoločnosťou Zion Market Research. Globálna správa o trhu so softvérom na správu poľnohospodárskych podnikov obsahuje […]

Komunitné nohavičky

K dispozícii je pomoc pri platbe faktúr Dominion Energy Virginia ponúka niekoľko asistenčných programov na pomoc zákazníkom s účtami za kúrenie v zime. Úplný zoznam všetkých možností zákazníckej pomoci Dominion Energy je k dispozícii na stránke dominionenergy.com/help alebo na telefónnom čísle 877/776-2427. Program pomoci pri platbe účtov EnergyShare ponúka od októbra pomoc pri platbe účtov […]

Thajsko použilo výhľad trhu traktorov do roku 2027: Ken Research

Ako je umiestnený trh s použitými traktormi v Thajsku? Trh ojazdených traktorov v Thajsku zaznamenal v poslednom desaťročí výrazný rast podporený nárastom populácie milénia v krajine a tiež vstupom nových hráčov na trh. Predajcovia traktorov kladú dôraz na poskytovanie integrovaných užívateľsky prívetivých platforiem, ktoré kupujúcemu uľahčia cestu s použitými traktormi. Tieto trendy a vývoj pozitívne […]

Odhaduje sa, že Combine Harvester Market dosiahne 12,7 miliardy USD

Combine Harvester Market 2022 Combine Harvester Market 2022 Očakáva sa, že globálny trh s kombajnom dosiahne do konca prognózovaného obdobia niečo cez 12,7 miliardy USD, pričom za obdobie rokov 2018 až 2026 zaznamená CAGR 3,8 %. Očakáva sa, že sa vybudujú pevnejšie základy pre expanziu globálneho trhu s kombajnmi, a to vďaka faktorom, ako je […]

Dopyt po biopotravinách na podporu globálneho vertikálneho poľnohospodárstva

Vertikálny poľnohospodársky trh Nedávna štúdia spoločnosti Triton Market Research s názvom Globálny vertikálny poľnohospodársky trh zahŕňa Globálnu analýzu a prognózy podľa typu štruktúry (na budove, na prepravnom kontajneri), typu plodiny (šalát a listová zelenina, uhorka, korenie, mikrozeleniny, paradajky, bobule, Ostatné druhy plodín), ponuka (klimatizácia, senzory, hydroponické komponenty, osvetlenie), technika (hydroponika, aeropónia, akvapónia) a regionálny výhľad […]