smog

Pandžáb sa otočil: Žiadna akcia proti farmárom pri požiaroch | Najnovšie správy Dillí

Pandžábska vláda uviedla, že nezasiahne proti farmárom, ktorí túto sezónu podpália svoje ryžové polia, čím zruší kľúčovú sankciu uloženú na potlačenie strnisk v agrárnom štáte, ktoré vedú k masívnemu nárastu znečistenia v hlavnom meste počas zimnej žatvy, keď sa to podlomilo pod tlakom kultivujúcich, ktorí protestovali proti trestu. Podľa oznámenia, ktoré vo štvrtok večer vydal […]

Zlepšenie poľnohospodárskych postupov na obmedzenie smogu | Politická ekonomika

ľudia v Lahore a susedných oblastiach sa pravidelne pripravujú na to, čo sa stalo známym ako smogová sezóna. K tomuto typickému zimnému znečisteniu prispieva mnoho faktorov. Spaľovanie ryžovej slamy je obzvlášť závažným problémom v oblastiach okolo Lahore. Medzi zberom ryže a výsevom pšenice je málo času. Takže keď je čas vyčistiť ryžovú slamu zo svojich […]