spravovanie strniska v Pandžábe

Zlé hospodárenie so strniskom | „Stroje CRM dostupné s pandžábskymi družstevnými spoločnosťami nedostatočne využívané“

Jedným z dôvodov zlého hospodárenia so strniskom v Pandžábe je aj hrubé nedostatočné využívanie strojov na spracovanie zvyškov plodín (CRM), ktoré vlastnia štátne družstevné spoločnosti v rámci vládneho systému CRM. Stredisko diaľkového snímania Pandžáb (PRSC), Ludhiana, ktoré zaznamenáva prípady vypaľovania strniska cez satelit, zozbieralo údaje prostredníctvom kooperatívneho sledovača strojov, ktorý ukazuje vysoké nedostatočné využitie Happy […]