stres

Stresová konferencia – AG INFORMAČNÁ SIEŤ ZÁPADU

stresová konferencia Na vôbec prvej celoštátnej konferencii venovanej stresu na farmách sa v Idahu zúčastnilo viac ako 200 ľudí. Úvodná konferencia farmy a ranča Idaho sa konala v októbri. 24-25 v Boise a zahŕňal množstvo diskusií a prezentácií zameraných na stres na farme a finančný manažment. Prvý deň zahŕňal panelové diskusie a prezentácie na témy […]

Zdroje na riešenie problémov súvisiacich so stresom a duševným zdravím súvisiacim s poľnohospodárstvom | Farma a vidiecky rodinný život

Poľnohospodárstvo je náročné povolanie. Každý farmár a jeho rodina môže potvrdiť, že dosahovanie zisku na ich rodinnej farme zahŕňa dlhé dni a nespočetné hodiny plné starostí s premennými, ktoré nemôžu vždy kontrolovať. Ako farmárova dcéra som na vlastnej koži zažila, ako môže dominový efekt chronického stresu ovplyvniť duševné a fyzické zdravie každého, kto sa podieľa […]