Strojová inteligencia a AI

Môže nám AI pomôcť riešiť potravinovú neistotu a plytvanie potravinami?

(© Udra11 – Shutterstock) Podľa Svetového ekonomického fóra: Každý z nás vyhodí 74 kg (163 libier) potravinového odpadu na osobu za rok. Cieľom cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja je do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu o 50 %. Ukázalo sa, že softvér AI znižuje plytvanie potravinami v supermarketoch o tretinu. (v niektorých […]