trhy

„Narastajúce náklady by mohli byť posledným klincom do rakvy pre mnohé vertikálne farmy“

Vertikálne farmy alebo „rastlinné továrne“ – termíny, ktoré opisujú vertikálne usporiadané, plne kontrolované prostredia používané na výrobu potravín – majú v nadchádzajúcich rokoch potenciál zvýšiť celosvetovú produkciu potravín. Odhaduje sa, že do roku 2050 vzrastie svetová populácia na 9,8 miliardy. A z týchto takmer 10 miliárd ľudí sa očakáva, že 67,2 % bude žiť v […]

Príjmy mimo farmy sú čoraz dôležitejšie pre poľnohospodárstvo a vidiecke hospodárstvo – AgriNews

DENVER – Rastúca závislosť amerických farmárov a farmárov od zamestnania a príjmov mimo farmy odhaľuje rastúce ekonomické prepojenie vidieckych komunít a okolitých miest. Podľa štúdie vedcov z University of Missouri teraz 82 % príjmov domácností na farmách v USA pochádza zo zdrojov mimo farmy. Štúdiu zadala CoBank a dokončila ju v spolupráci s CoBank’s Knowledge […]