varenie

Fork & Spade s Francie Lin: Budovanie prístupu komunity k miestnym potravinám

Myslím si, že každý by radšej zabudol na prvé dni pandémie – na izoláciu, otrasy a priamy strach, ktoré zastavili život, ako sme ho poznali, v niektorých prípadoch natrvalo. Každý pre COVID niečo stratil, či už to bola milovaná osoba, míľnik, alebo vzťah zmenený okolnosťami, a nikdy by som tieto straty nezmenšil nejakým štipľavým striebrom. […]