virgínsky kríž

Montana Family Farms: miestne ženy prispievajú k chrbtici ekonomiky | Správy

Montana – V roku 2017 sčítanie poľnohospodárov uvádzalo, že 36 % výrobcov v Spojených štátoch tvorili ženy. O dva roky neskôr Agribusiness HR Review ukázal, že viac ako šesťdesiat percent opýtaných spoločností vykazuje výrazný nárast počtu žien v pracovnej sile so známkami pokračujúceho rastu. Iné typy podnikov, ako sú včelíny, reštaurácie a ďalšie miestne obchody, […]