zdravie pôdy

Farmár z Illinois pomáha ostatným orientovať sa v programoch FSA

Tim Berry tento rok odoberie 12 akrov svojej pôdy označenej roklinami v blízkosti rieky hold z kukurice a zaradí ju do programu ochrany prírody. Farmár z východného Illinois presne vie, ako a prečo použiť program ochrany poľnohospodárskej agentúry USDA, ktorý pomôže zabrániť erózii a zlepšiť zdravie pôdy. “Keby som to neurobil, všetci by sme mali […]

ISA oznamuje výskumné projekty financované z FY23 – AgriNews

Keď sa úroda začína znižovať, plánovanie na vegetačné obdobie 2023 sa začína rozbiehať. Illinois Soybean Association s hrdosťou oznamuje výskumné projekty financované z FY23, ktoré sa uskutočnia v Illinois v spolupráci s univerzitnými výskumníkmi. Od technológie ag, ochrany, ochrany proti škodcom a ďalších je táto výskumná práca financovaná z kontroly rozhodujúca pre úspech farmárov sóje […]