znečistenie pôdy

Vnútri pozemkového laboratória: Mladí švajčiarski farmári vyrábajú lepšiu pôdu pre lepšie jedlo

Matthias a Sam sú novodobí farmári, ktorí radi experimentujú. Pracovali spolu na svojom poľnohospodárskom projekte SlowGrowvo Švajčiarsku, od roku 2018. Ich zameraním je pestovanie zdravých a chutných potravín pri vývoji metód pestovania orientovaných na budúcnosť. Riadia sa princípmi regeneratívneho poľnohospodárstva, ktoré presahuje rámec ekologického poľnohospodárstva. Cieľom regeneratívneho poľnohospodárstva je obnova organickej hmoty pôdy a obnova […]