Zásady ochrany súkromia

Na stránke libertybellmp.com, ktorá je dostupná z adresy https://libertybellmp.com/, je jednou z našich hlavných priorít ochrana súkromia našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré stránka libertybellmp.com zhromažďuje a zaznamenáva, a spôsob ich použitia.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našich webových stránok, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú v libertybellmp.com. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zhromažďované offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová stránka. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou bezplatného generátora zásad ochrany osobných údajov.

Súhlas
Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme
Osobné údaje, ktoré vás žiadame poskytnúť, a dôvody, prečo vás žiadame o ich poskytnutie, vám budú objasnené v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás získať ďalšie informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, obsah správy a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Pri registrácii konta vás môžeme požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane položiek, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše informácie
Zhromaždené informácie používame rôznymi spôsobmi vrátane:

poskytovanie, prevádzku a údržbu našej webovej stránky
Zlepšovanie, prispôsobovanie a rozširovanie našej webovej stránky
Pochopiť a analyzovať, ako používate našu webovú lokalitu
Vyvíjať nové produkty, služby, funkcie a funkcie
Komunikovať s vami, buď priamo, alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, vrátane zákazníckeho servisu, poskytovať vám aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa webovej lokality a na marketingové a propagačné účely
posielať vám e-maily
vyhľadávať podvody a predchádzať im
Súbory protokolov
Spoločnosť libertybellmp.com dodržiava štandardný postup používania súborov denníka. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Robia to všetky hostingové spoločnosti a je to súčasť analytiky hostingových služieb. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov denníka zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazujúce/výstupné stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov na webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií.

Súbory cookie a webové signály
Tak ako každá iná webová lokalita, aj libertybellmp.com používa “cookies”. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane predvolieb návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našich webových stránok na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.

Súbor cookie Google DoubleClick DART
Spoločnosť Google je jedným z dodávateľov tretej strany na našej stránke. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našej stránky na základe ich návštevy stránky www.website.com a iných stránok na internete používa aj súbory cookie, známe ako súbory cookie DART. Návštevníci sa však môžu rozhodnúť odmietnuť používanie súborov cookie DART tak, že navštívia Zásady ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google na tejto adrese – https://policies.google.com/technologies/ads

Reklamní partneri Zásady ochrany osobných údajov
V tomto zozname nájdete zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov libertybellmp.com.

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie, ako sú cookies, JavaScript alebo webové signály, ktoré sa používajú v príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na stránke libertybellmp.com a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. V takom prípade automaticky získajú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý sa vám zobrazuje na navštívených webových stránkach.

Upozorňujeme, že libertybellmp.com nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán
Zásady ochrany osobných údajov libertybellmp.com sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si pre podrobnejšie informácie prečítali príslušné Zásady ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môže obsahovať ich postupy a pokyny, ako sa z určitých možností odhlásiť.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehliadačoch, nájdete ich na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Práva na ochranu osobných údajov CCPA (Nepredávajte moje osobné údaje)
Podľa zákona CCPA majú kalifornskí spotrebitelia okrem iných práv aj právo na:

požadovať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.

požadovať, aby podnik vymazal všetky osobné údaje o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.

požadovať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajov podľa nariadenia GDPR
Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má právo na nasledujúce práva:

Právo na prístup – máte právo požiadať o kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu – Máte právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek informácií, o ktorých sa domnievate, že sú nepresné. Máte tiež právo požadovať, aby sme doplnili informácie, o ktorých sa domnievate, že sú neúplné.

Právo na vymazanie – Za určitých podmienok máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu – Za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo požiadať nás o prenos údajov, ktoré sme zhromaždili, do inej organizácie alebo priamo k vám, za určitých podmienok.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Informácie o deťoch
Ďalšou súčasťou našich priorít je pridanie ochrany detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali ich aktivity online.

Spoločnosť libertybellmp.com vedome nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo takýto druh informácií na našich webových stránkach, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko pre to, aby sme takéto informácie z našich záznamov okamžite odstránili.